Local Action Group final
Zielony Piercie
Imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława Data: 27.01.2015

E-pocztówki

Zobacz galerie z: E-Pocztowka

Partnerzy

opublikowano: 2011-11-03 14:07:30

gp_r_2.jpg

 

LGD Zielony Pierścień jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

bursztynowy_szlak_greenways.jpg

LGD „Zielony Pierścień” jest koordynatorem lokalnym Bursztynowego Szlaku na odcinku
od Janowca do Dęblina


LGD „Zielony Pierścień” jest partnerem lokalnym Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Programie „Dom Kultury+”
 


Osiągnięcia

opublikowano: 2011-05-25 10:47:38

agroliga_2010.jpg

„LGD ‘ZP’ w konkursie AgroLiga 2010 zdobyła tytuł Mistrza Rejonowego w kategorii firma”

ue2.jpg            3.jpg        logo_prow_m1.jpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskieSpotkanie producentów i promotorów lokalnych produktów
opublikowano: 2015-01-26

 

Blisko 90 uczestników wzięło udział w konferencji pn. „Produkty tradycyjne i lokalne czynnikiem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na obszarze działania LGD ‘Zielony Pierścień’”, która odbyła się w dniu 23 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Puławach. Wśród nich byli m.in.: mikroprzedsiębiorcy produkujący produkty spożywcze w rodzinnych firmach, twórcy ludowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich, hotelarze, restauratorzy, właściciele agrokwater i wójtowie gmin należących do LGD. Organizatorem konferencji była Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”.

 

więcej
Ankieta monitorująca dla beneficjentów Osi 4 LEADER
opublikowano: 2015-01-20

Jednym z obowiązków beneficjentów, którzy korzystają z pomocy finansowej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, jest przekazanie informacji Lokalnej Grupie Działania odpowiadającej za wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju o osiągnięciu założonych efektów, tj. osiągnięciu wskaźników produktu i rezultatu w wyniku wdrażanego projektu. Informacje te przekazywane są za pomocą ankiet monitorujących opracowywanych przez LGD.

więcej
Zmiana wysokości składek członkowskich od 2015r.
opublikowano: 2015-01-13

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Nr 10/2014 z 12 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień" od 2015r. zmieniła się składka członkowska dla osób prawnych i fizycznych i wynosi ona 50 zł rocznie.

więcej
27 wniosków w ostatnim konkursie grantowym
opublikowano: 2015-01-12

 

Do Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”, tj. Operatora Dotacji w ramach Projektu EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, wpłynęło 27 wniosków o pomoc finansową na rozwój infrastruktury i usług turystycznych.

więcej
23 stycznia konferencja na temat lokalnej przedsiębiorczości opartej na produktach lokalnych i tradycyjnych
opublikowano: 2015-01-09

 

Czy opłaca się mikrobiznes nastawiony na wytwarzanie i sprzedaż produktów lokalnych i tradycyjnych? Na ten temat rozmawiać będą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i wytwarzający produkty lokalne na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”.

więcej
Szkolenie w zakresie przygotowywania sprawozdań z realizacji projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
opublikowano: 2015-01-05

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” informuję, że w dniu 15.01.2015r. (czwartek) od godz. 10:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli przy ul. Lubelskiej 93 odbędzie się szkolenie z zakresu przygotowywania sprawozdań z realizacji projektu (tj. wniosek o płatność końcową i raport końcowy oraz sposób opisywania dokumentów księgowych) dla wszystkich Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

więcej
Ważna informacja dotycząca Małych Projektów !!!
opublikowano: 2014-12-29

Przypominamy, że do wnioskodawców, którym termin złożenia wniosku o płatność upływa 31 grudnia 2014r. Urząd Marszałkowski nie będzie wysyłał przypomnień o konieczności złożenia wniosku.

 

Wnioskodawcy ci muszą terminowo złożyć wniosek o płatność albo do 31 grudnia 2014r. wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o aneksowanie umowy i wydłużenie realizacji projektu maksymalnie do końca marca 2015r.

więcej
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
opublikowano: 2014-12-23

 

 

Radosnych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

życzą Zarząd oraz pracownicy

Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”

więcej
24 grudnia br. Biuro LGD będzie nieczynne
opublikowano: 2014-12-22

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia br. Biuro Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień" będzie nieczynne.

więcej
8 STYCZNIA 2015 r. upływa termin składania wniosków!
opublikowano: 2014-12-17

 

Przypominamy, że 8 stycznia 2015 r. upływa termin składania wniosków do Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w ostatnim już konkursie na wsparcie finansowe z Programu Szwajcarskiego przedsięwzięć dotyczących rozwoju infrastruktury i usług turystycznych.

 

więcej
Nasze lokalne wyroby zagoszczą na stołach i choinkach w różnych regionach kraju
opublikowano: 2014-12-16


Podczas niedzielnego Kiermaszu Bożonarodzeniowego w Nałęczowie wielu gości wypoczywających w naszym regionie mogło nie tylko kupić lokalne wyroby, ale także wylosować cenne upominki. Ich fundatorami byli lokalni twórcy oraz Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień".

 

więcej

Filtruj:

X